IK ALS GASTOUDER

Ik zie mezelf als een lieve, zorgzame en rustige vrouw. Ben makkelijk in omgang en bied een luisterend oor. Ik heb snel in de gaten wat er speelt en hoe iemand zicht voelt. Ik functioneer prima in een hectische situatie, schakel snel en behoud het overzicht.

Ik zal de kinderen veel liefde en geborgenheid geven, een veilige en warme omgeving. Ik zal ervoor zorgen dat ze zich veilig en vertrouwd voelen, pas dan zullen ze zich ontwikkelen en groeien als persoon is mijn overtuiging. De zogeheten 3 r’s zijn voor mij erg belangrijk. Rust, regelmaat en reinheid zal ik de kinderen geven. Ik ben goed in het plannen en geven van structuur, zorg voor duidelijke regels en afspraken.

Mijn doel als gastouder is; vrolijke kinderen met zelfvertrouwen en genoeg zelfstandigheid. Klaar voor “de wereld”, zonder afbreuk te doen aan hun kind-zijn. We leren het meeste van en met elkaar. De oudsten helpen de kleintjes, goed voorbeeld doet goed volgen. Ze leren omgaan met normen en waarden. Respect voor elkaar staat bij mij hoog in het vaandel.

Ik geloof in positief opvoeden. Veel aandacht geven aan goed gedrag en negatief gedrag proberen te negeren of te corrigeren door duidelijk aan te geven wat wel gewenst is. Kinderen mogen best af en toe eens ruzie maken. Proberen het samen weer op te lossen, is waar ik dan goed op let. Ik help ze op weg, als dit niet lukt.

Er is ruimte voor ieders eigenheid en ik zal (samen met het kind) op zoek gaan naar zijn/haar kwaliteiten. De kinderen zullen door mij aan de hand genomen worden daar waar ze er om vragen en het nodig hebben. Ik zal ze zeker ook zelf laten ontdekken. Ze krijgen bij mij veel vrijheid om dingen uit te vinden en te ontdekken waar hun grenzen liggen.

Opvoeden doen we samen! Een goed contact met de ouders vind ik heel belangrijk. Regelmatig zullen we bijpraten over hoe het met uw kind gaat en of er speciale opvoedingswensen zijn. Graag houd ik hier rekening mee en bespreken we samen wat uw kind nodig heeft.

Kiezen voor ZieZo gastouderopvang is kiezen voor:

✔ Positief opvoeden

✔ Jezelf mogen zijn

✔ Respect hebben voor elkaar

✔ Altijd tijd voor een knuffel

✔ Een veilige en betrouwbare basis

✔ Rust, regelmaat en reinheid maar... vies worden mag!